Πολιτικός Μηχανικός

@ACPS Engineering Services L.L.C. in Engineering
  • Limassol, Cyprus, 196 Agias Filaxeos, 3083 Limassol, Cyprus
Email Job
  • Share:

Job Detail

  • Job ID 7512

Job Description

Η εταιρεία ACPS Engineering Services L.L.C., με έδρα τη Λεμεσό, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για απασχόληση στις Βρεττανικές Βάσεις Ακρωτηρίου.

Προσόντα: Απόφοιτος Πανεπιστημίου, γνώση Αγγλικής γλώσσας, Μέλος ΕΤΕΚ.

Πείρα: Τουλάχιστον δύο χρόνια σε επίβλεψη εκτέλεσης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μισθός: €1400-€1700 ακάθαρτα αναλόγως προσόντων και πείρας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 25336322 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Other jobs you may like