Λειτουργός Πληροφορικής

Full time @Mediterranean Hospital of Cyprus in IT / Software Development Email Job
 • Share:

Job Detail

 • Remote Job No
 • Academic Level Bachelor

Job Description

Το Mediterranean Hospital of Cyprus επιθυμεί να προσλάβει Λειτουργό Πληροφορικής.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Επιλαμβάνεται οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετικά με την μηχανογράφηση του Νοσοκομείου (περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων νέων υπολογιστών και εκτυπωτών, κλπ).
 • Διαχείριση μηχανογραφικών υποδομών (συστήματα, δίκτυα, βάσεις δεδομένων)
 • Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα συστήματα πληροφικής και λογισμικά της Εταιρείας
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη προς τους χρήστες του νοσοκομείου.
 • Παρακολουθεί και συντάσσει όλες τις δραστηριότητες σχετικά με το λογισμικό εντός και εκτός του οργανισμού
 • Παρακολουθεί και συντάσσει όλες τις δραστηριότητες σχετικά με το λογισμικό εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
 • Παρακολούθηση και εγκατάσταση Antivirus
 • Ετοιμάζει όλες τις σχετικές αναφορές όπως αυτές του ορίζονται από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα Προσόντα & Ικανότητες:

 • Δίπλωμα/Πτυχίο Πληροφορικής, επιστήμη των υπολογιστών ή συναφή κλάδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Βασικές γνώσεις σε Microsoft Windows Servers, Active Directory, Group policies κλπ.
 • Γνώση του Hyper-V
 • Πολύ καλές οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα να παραμένει αποτελεσματικός κάτω από πίεση.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία.
 • Να διακατέχετε από ομαδικό πνεύμα.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο γραπτά όσο και προφορικά.

 

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και άλλα ωφελήματα.

Other jobs you may like